dimecres, 26 d’abril de 2017

EL MURAL DE PRIMAVERA DEL NOSTRE CORREDOR

MOLT CREATIU
Els alumnes han descobert.
  
 Frases de la Primavera.
 Poesies
 En les tres llengües vehiculars   del nostre Centre.