dijous, 20 d’octubre de 2011

Descarrègat la poesia de "El señor de Puerto Rico" amb les nostres veus!

https://skydrive.live.com/?cid=f32aa84395566630&permissionsChanged=1&id=F32AA84395566630%21146#

Instal.lat gratuïtament Openoffice per a veure'l:

http://es.openoffice.org/